1311 Enid St.

Houston, Texas 77009

Call Today
+1 (713) 589-2085

English, Spanish or Turkish.

Mon - Fri: 8:30 AM - 5:30 PM CST

Houston Office Hours

E-2 Statüm Tehlikede Mi: Neler Esaslı Değişiklik Teşkil Ediyor?

Tarafindan Avukat Mustafa Çetin

E-2 göçmen olmayan bir vize kategorisidir ve bu statüde bulunan yabancı yatırımcılar göçmen değildirler. Bu yatırımlar uzun süreler devam edebilmekte ve bu statüye sahip olanlar mevcut durumu kanıksama eğilimi göstermektedirler. Ancak göçmenlik kanunları E-2 statüsündeki göçmen olmayan yabancıyı şöyle tanımlamaktadır:

  1. Sadece geçimini kazanma amacıyla nispeten küçük miktardaki bir sermayeyi önemsiz bir işletmeye yatırmaktan farklı olarak, ABD’deki iyi niyetli (hilesiz) bir işletmeye esaslı miktarda sermaye yatıran veya aktif olarak yatırma aşamasında bulunan;
  2. Sadece bu işletmeyi geliştirmek ve yönetmek amacıyla ülkeye girmeyi amaçlayan; ve
  3. Anlaşma yatırımcısı (E-2) statüsü sona erdiğinde veya sona erdirildiğinde ABD’den ayrılma niyeti olan.

E-2 statüsü, statü sahibi tarafından kontrol edilen işletmeyle doğrudan bağlantılıdır. Bu işletmeyi etkileyen herhangi bir “esaslı değişiklik” gerçekleşmeden önce USCIS tarafından onaylanmalıdır. Üstelik öncesinde onaylanmayan bir esaslı değişiklik E-2 statüsünü sona erdirmektedir.

“Esaslı değişiklik”, bunlarla sınırlı olmamak üzere birleşme, devralma, yabancının görev aldığı birimin satılması gibi, ilgili işletmenin ana unsurlarındaki asli değişiklikler veya anlaşma yatırımcısı veya çalışanın kuruluşla daha önceden onaylanan ilişkisini etkileyen önemli olaylar olarak tanımlanmaktadır.

Bu tanım oldukça geniş olarak düzenlenmiştir ve sonuçları ağırdır. Eğer E-2 statüsünün bağlı olduğu işletme bu tanım doğrultusunda “esaslı değişiklik” olarak değerlendirilebilecek birtakım değişikliklere uğradıysa, bu hususu bir an önce bir avukata danışmanızı tavsiye ediyoruz.

Statü dışına çıkma geleceğinizi ciddi manada etkileyebilir. Eğer statü dışında kalmış olarak ülkede bulunursanız üç yıl ya da on yıl giriş yasağına maruz kalabilirsiniz. Eğer giriş yasağına maruz kalırsanız: herhangi bir vizeye başvuramaz, ülkeye giriş isteyemez veya statünüzün kalıcı oturuma (yeşil kart) çevrilmesini talep edemezsiniz.

Öte yandan, statü dışına çıkma iltica gibi diğer kanun yollarına başvurma hakkınızı da etkileyebilir. Bu durumdaki gibi koşulların değişmesi, ülkeye girdikten sonra 1 yıl içinde ilticaya başvurma kuralının istisnasını teşkil etmektedir. Ancak iltica başvurusu makul bir süre içerisinde yapılmalıdır. Bu da bir an önce başvurunun hazırlanıp gönderilmesini gerektirmektedir.

Sorularınız veya danışmak için bize (713) 589-2085 (TX), (201)-210-8240 (NJ) numaralı telefonlardan veya [email protected] eposta adresinden ulaşabilirsiniz.

To learn more about asylum law and immigration law, contact our Houston asylum lawyers and Houston immigration lawyers today.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top